BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:FLE Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T040000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0300 TZOFFSETTO:+0200 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0300 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT ATTENDEE;CN="DG myynti-ryhmä";RSVP=TRUE:mailto:myynti@datagroup.fi ATTENDEE;CN="Ari Asukas";RSVP=TRUE:mailto:Ari.Asukas@also.com ATTENDEE;CN="Kimmo Arramies";RSVP=TRUE:mailto:kimmo@idid.fi ATTENDEE;CN="Jarno Hämäläinen";RSVP=TRUE:mailto:Jarno.Hamalainen@datagro up.fi CLASS:PUBLIC CREATED:20210427T070242Z DESCRIPTION: \n\n \n\nMiten hyödynnän inf onäyttöjä yrityksessäni?\n\n \n\nInfonäyttö soveltuu moneen erilaise en käyttöön ja ympäristöön. Infonäyttöjä voidaan käyttää esime rkiksi myymälän mainosnäyttöinä\, taloyhtiön porrasnäyttöinä\, yr ityksen sisäiseen viestintään\, dynaamista sisältöä näyttäviin opa stenäyttöihin tai hätäviestintään. Käyttökohteiden osalta vain mie likuvitus on rajana\, sillä palvelu voidaan räätälöidä juuri sinun t arpeidesi mukaiseksi.\n\n \n\nLue tästä lisää: kuinka asiakkaamme hyö dyntävät infonäyttöjä. \n\n \n\nWebinaarissa kuulet asiantuntij oiden ja asiakkaidemme vinkit:\n\n \n\n* Yleisimmät käyttökohteet ja -y mpäristöt\n* Case-esimerkki asiakkaamme infonäyttöratkaisusta\n* Mitä tulee huomioida investoitaessa/hankittaessa infonäyttöratkaisua\n\n \n\ nWebinaarissa on puhujana Ari Asukas\, iDiD.\n\n \n\n_____________________ ___________________________________________________________ \n\nMicrosoft Teams -kokous \n\nLiity tietokoneella tai mobiilisovelluksella \n\nLiity k okoukseen napsauttamalla tätä \n\nLisätietoja | Kokousasetukset \n\n_________________________________________________________________ _______________ \n\n \n\n DTEND;TZID="FLE Standard Time":20210609T094500 DTSTAMP:20210427T062601Z DTSTART;TZID="FLE Standard Time":20210609T090000 LAST-MODIFIED:20210427T070242Z LOCATION:Microsoft Teams -kokous ORGANIZER;CN="Timo Vilenius":mailto:Timo.Vilenius@datagroup.fi PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY:Miten hyödynnän infonäyttöjä yrityksessäni? TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000006045D24B463BD701000000000000000 010000000EA751FEE6741BE449D82A6E376F8D182 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n

 \ ;

Mite n hyödynnän infonäyttöjä yrityksessäni?

 \;

Infonäyttö sove ltuu moneen erilaiseen käyttöön ja ympäristöön. Infonäyttöjä void aan käyttää esimerkiksi myymälän mainosnäyttöinä\, taloyhtiön por rasnäyttöinä\, yrityksen sisäiseen viestintään\, dynaamista sisält öä näyttäviin opastenäyttöihin tai hätäviestintään. Käyttökoht eiden osalta vain mielikuvitus on rajana\, sillä palvelu voidaan räätä löidä juuri sinun tarpeidesi mukaiseksi.

 \;

Lue tästä lisää: kuinka asiakkaamme hyödyntävät infonäyttöjä. < /p>

 \;

Webinaa rissa kuulet asiantuntijoiden ja asiakkaidemme vinkit:

 \;

  • Yleisimmät käyttökohteet ja -ympäristöt
  • Cas e-esimerkki asiakkaamme infonäyttöratkaisusta
  • Mitä t ulee huomioida investoitaessa/hankittaessa infonäyttöratkaisua

 \;

Webinaarissa on puhujana Ari Asukas\, iDiD.

 \;

__________________________________________________________________ ______________

Micros oft Teams -kokous

Liity tiet okoneella tai mobiilisovelluksella < /p>

Liity kokoukseen napsauttamalla tätä< /span>

___________________________________________ _____________________________________

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:TENTATIVE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR