BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:FLE Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T040000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0300 TZOFFSETTO:+0200 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0300 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT ATTENDEE;CN="Antti Siitama";RSVP=TRUE:mailto:antti.siitama@nexetic.com ATTENDEE;CN="Jarno Hämäläinen";RSVP=TRUE:mailto:Jarno.Hamalainen@datagro up.fi CLASS:PUBLIC CREATED:20210419T103127Z DESCRIPTION:Kuinka varmistaa tärkeät tiedot Microsoft 365 palvelusta?\n\n \n\nTieto on yrityksen tärkein omaisuus ja sen menettäminen voi pahimmi llaan johtaa koko liiketoiminnan keskeytymiseen. Tutkimusten mukaan kolman nes suomalaisista pk-yrityksistä luottaa tietojen varmistamisen sijaan tu uriin. Viime vuonna Microsoft 365:n käyttö kasvoi merkittävästi ja sit ä kautta tarve myös sen varmistamiseen. Microsoftin vastuunjakomallin mu kaan asiakkaan Microsoft 365:ssä olevien tietojen varmuuskopiointi on asi akkaan vastuulla. Onneksi varmistamiseen löytyy nyt luotettava kotimainen ratkaisu. \n\n \n\nWebinaarissa kuulet asiantuntijoiden vinkit:\n\n \n\n* Miksi tietojen varmistaminen on tärkeää\n* Mitkä ovat yleisimmät syy t tietojen katoamiseen\n* Case-esimerkkejä tietojen katoamisesta\n* Mist ä ja miten tiedot kannattaa varmistaa\n\n \n\nWebinaariin pitää Antti S iitama\, Nexetic\n\n \n\n_________________________________________________ _______________________________ \n\nMicrosoft Teams -kokous \n\nLiity tiet okoneella tai mobiilisovelluksella \n\nLiity kokoukseen napsauttamalla tä tä \n\nLisätietoja | Kokousasetukset \n\n___________________ _____________________________________________________________ \n\n \n\n DTEND;TZID="FLE Standard Time":20210504T100000 DTSTAMP:20210415T082743Z DTSTART;TZID="FLE Standard Time":20210504T090000 LAST-MODIFIED:20210419T103127Z LOCATION:Microsoft Teams -kokous ORGANIZER;CN="Timo Vilenius":mailto:Timo.Vilenius@datagroup.fi PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY:Kuinka varmistaa tärkeät tiedot Microsoft 365 palvelusta? TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000F07E4FEDE931D701000000000000000 0100000003A739DD3B20C0542B8B1F00A480850C8 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

Kuinka varmistaa tärkeät tiedot Microsoft 365 palvel usta?

 \;

Tieto on yrityksen tärkein omaisuus ja sen menettäminen voi pahimmillaan johtaa koko liiketoiminnan keskeytymiseen. Tutkimusten m ukaan kolmannes suomalaisista pk-yrityksistä luottaa tietojen varmistamis en sijaan tuuriin. Viime vuonna Microsoft 365:n käyttö kasvoi merkittäv ästi ja sitä kautta tarve myös sen varmistamiseen. Microsoftin vastuunj akomallin mukaan asiakkaan Microsoft 365:ssä olevien tietojen varmuuskopi ointi on asiakkaan vastuulla. Onneksi varmistamiseen löytyy nyt luotettav a kotimainen ratkaisu.

 \;

Webinaarissa kuulet asiantuntijoiden vinkit:

 \;

  • Miksi tietojen varmistaminen on tärkeää
  • Mitkä ovat yleisimmät syyt tietojen katoamiseen< /li>
  • Case-esimerkkejä tietojen katoamisesta
  • Mistä ja miten tiedot kannattaa varmistaa

 \;

Webinaariin pitää Antti Si itama\, Nexetic

 \;

< div>

_____________________ ___________________________________________________________

Microsoft Teams -kokous

Liity tietokoneella tai mobiilisovelluk sella

Lii ty kokoukseen napsauttamalla tätä< span style="font-family:"\;Segoe UI"\;\,sans-serif\;color:#252424" >

Lisätietoja | Kokousasetukset

____________________________________________________ ____________________________

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:TENTATIVE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR